بازدید فرماندار فردیس از شرکت ایران آوند فر

Sample image

فرماندار فردیس از شرکت ایران آوند فر (شامپو بس) بازدید نمودند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

شما اینجا هستید: صفحه ی اصلی قالب ورزشی پژواک بازدید فرماندار فردیس از شرکت ایران آوند فر