شامپو ها

شامپو

شامپو پروتئینه ویتامینه

شامپو پروتئینه ویتامینه  

شوینده های آنیونیک، آب دیونیزه، رزین های کندانسه پلی گلایکول پلی آمین، کوکونات فتی اسید دی اتانول آمید، ویتامین های A,E,F وH، پروتئین هیدرولیز شده، EGMS، EDTA، مواد محافظ و افزودنی های مجاز