نمایش دادن همه 6 نتیجه

مایع لباسشویی مشکین شوی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم

مایع لباسشویی رنگین شوی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم

مایع لباسشویی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم

مایع لباسشویی رنگین شوی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم

مایع لباسشویی مشکین شوی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم

مایع لباسشویی بس

  • وزن: 1500 میلی لیتر
  • تثبیت کننده رنگ برای البسه مشکی و رنگی
  • حاوی پاک کننده های مناسب جهت تمیزی و حفاظت از بافت البسه
  • حاوی رایحه خوش و ماندگار
  • دوام بیشتر لباس ها
  • حاوی شوینده های ملایم