نمایش دادن همه 3 نتیجه

نرم کننده حوله و لباس بس

 • وزن: 1000 گرم
 • نرم و لطیف نمودن حوله و لباس
 • با از بین بردن الکتریسته ساکن مانع از جذب ذرات گردوغبار شده و باعث کاهش چین و چروک پارچه است
 • تثبیت و ماندگاری بیشتر اسانس بر روی پارچه

نرم کننده حوله و لباس بس

 • وزن: 1000 گرم
 • نرم و لطیف نمودن حوله و لباس
 • با از بین بردن الکتریسته ساکن مانع از جذب ذرات گردوغبار شده و باعث کاهش چین و چروک پارچه است
 • تثبیت و ماندگاری بیشتر اسانس بر روی پارچه

نرم کننده حوله و لباس بس

 • وزن: 1000 گرم
 • نرم و لطیف نمودن حوله و لباس
 • با از بین بردن الکتریسته ساکن مانع از جذب ذرات گردوغبار شده و باعث کاهش چین و چروک پارچه است
 • تثبیت و ماندگاری بیشتر اسانس بر روی پارچه